All Bluestorm Systems, s.r.o. Bluestorm Systems, s.r.o.!

Aktuality

August 4, 2014
Spoločnosť Bluestorm Systems, s.r.o. rozširuje ponuku programátorských služieb o Mobilné aplikácie.
Jún 1, 2013
Spoločnosť Bluestorm Systems, s.r.o. rozširuje ponuku programátorských služieb o technológie WMS a WFS.
September 1, 2012
Spoločnosť Bluestorm Systems, s.r.o. spúšťa Cloudovú službu CKIP.
Jún 30, 2011
Spoločnosť Bluestorm Systems, s.r.o. implementovala komplexný systém manažérstva kvality ISO 9001:2008.

Moderné technológie!

Moderné technológie ovplyvňujú každého z nás. V poslednej dobe sme priamo resp. nepriamo od nich závislí. Bez online pripojenia do Internetu nedokážu už naše aplikácie či mobilné zariadania korektne a efektívne pracovať. Potrebujú byť stále online, sťahovať update a upgrade, triediť ich a poskytovať svojim používateľom informácie 24/7.

Naša spoločnosť sa snaží zjednodušiť život používateľom informačných technológií (firmy, štátna správa, samopspráva) a uľahčiť im život s nimi. Všetci dobre poznáme situáciu, keď vám nasadia v práci novú aplikáciu alebo informačný systém, za účelom uľahčenia vašej práce a zvýšenia efektívnosti. Výsledok je však v mnohých prípadoch opačný - zvýšenie prácnosti a pridanie nových starostí na vašej strane.

Presne týmto problémom a nedostatkom sa snažíme vyvarovať už na začiatku našich projektov zapojením kvalitných odborných konzultantov, kvalitným plánovaním a individuálnym prístupom ku každému zákazníkovi.

Ponuka nasich sluzieb

  • Business Consulting

    Poskytujeme služby v oblasti analýzy, návrhu a implementácie procesného riadenia vrátane zavedenia potrebných podporných nástrojov.
  • Developement a podpora webových a mobilných aplikácií

    Poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti informačnch technológií od analýzy, návrhu architektúry riešenia, vývoja až po implementáciu a držanie podpory IS.
  • Vzdelávanie

    Poskytujeme vzdelávania kvalitnými, odbornými a certifikovanými školiteľmi.