All Bluestorm Systems, s.r.o. Bluestorm Systems, s.r.o.!

Aktuality

August 4, 2014
Spoločnosť Bluestorm Systems, s.r.o. rozširuje ponuku programátorských služieb o Mobilné aplikácie.
Jún 1, 2013
Spoločnosť Bluestorm Systems, s.r.o. rozširuje ponuku programátorských služieb o technológie WMS a WFS.
September 1, 2012
Spoločnosť Bluestorm Systems, s.r.o. spúšťa Cloudovú službu CKIP.
Jún 30, 2011
Spoločnosť Bluestorm Systems, s.r.o. implementovala komplexný systém manažérstva kvality ISO 9001:2008.